Beslissing ds. J. van der Meijden Beslissing ds. J. van der Meijden

Met grote vreugde en diepe dankbaarheid kunnen wij u en jou meedelen dat dominee J. van der Meijden uit Rijssen het door onze gemeente uitgebrachte beroep heeft mogen aanvaarden.
We zijn de Heere dankbaar dat Hij ons op Zijn tijd een nieuwe herder en leraar geeft en vragen u en jou om familie van der Meijden en de Hervormde gemeente van Rijssen op te dragen in uw gebeden.

 
Voorstellen ds van der Meijden Voorstellen ds van der Meijden

Wij hebben gevraagd aan ds van der Meijden om zich zelf voor te stellen,
Om zo nader kennis te maken

lees meer »
 
Kerstgroet uit Kosovo Kerstgroet uit Kosovo

Dit jaar wederom geen kerstkaartje van ons, maar een videoboodschap die jullie kunnen bekijken.
 

lees meer »
 
Update Beroepingswerk (18-12-2018) Update Beroepingswerk (18-12-2018)

Bij de vorige berichtgeving over het beroepingswerk stonden we nog voor de stap van vaststellen welke predikant we wilden gaan benaderen voor een eventueel beroep. Die stap heeft 21 november plaats gevonden in de kerkenraad.

lees meer »
 
Open Kerk zoekt vrijwilligers! Open Kerk zoekt vrijwilligers!

Open kerk zoekt vrijwilligers... Lees er hier meer over!

lees meer »
 
Wat is de Vakantiebijbelclub? Wat is de Vakantiebijbelclub?

Wat is de Vakantie Bijbel Club
De Vakantie Bijbel Club, kortweg VBC, is een feestweek in de herfstvakantie. Deze wordt georganiseerd om kinderen het Evangelie van Jezus Christus door te geven. Door het vertellen van een Bijbelverhaal, het spelen van sketches, gesprekjes met kinderen in kleine groepjes en door verschillende andere activiteiten als knutselen en (buiten)spelletjes worden kinderen door Christenen op het spoor gezet van God en de Bijbel.

lees meer »
 
Lotgenotengroep Rouwverwerking Lotgenotengroep Rouwverwerking

Binnen de Hervormde Gemeente Bergambacht is er aandacht voor mensen in rouw. Speciaal voor hen die hun man of vrouw door de dood verloren hebben, is er een Lotgenotengroep Rouwverwerking. Deze komt bijeen in drie ontmoetingen. Ook in het komende kerkelijk seizoen willen we deze bijeenkomsten aanbieden.

lees meer »
 
De Reformatie in jouw dorp De Reformatie in jouw dorp

lees meer »
 
Werkgroep Eredienst Werkgroep Eredienst

De bezinning op de eredienst dit winterseizoen bestaat uit drie stappen:
1.Bezinning op wat we onder eredienst en liturgie nu precies verstaan
2.Bezinning op uitgangspunten voor de onderdelen van de eredienst
3.Bezinning op enkele specifieke onderdelen
 

lees meer »
 
Beleidsplan Verdiepen & Verbinden Beleidsplan Verdiepen & Verbinden

Het jaarthema voor het winterwerkseizoen 2017-2018 is: Open je ogen!
Als gemeente denken we na over onze persoonlijke relatie met God en hoe we als hoe we als gemeenteleden werkelijk oog en hart voor elkaar hebben

lees alles


 

lees meer »
 
Collectebonnen Collectebonnen

In toenemende mate wordt er door gemeenteleden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om digitaal collectebonnen te bestellen via deze site ' Hervormd Bergambacht.nl'  Voor wie dit gemak nog niet heeft ontdekt: Onder het kopje Financiën van het hoofdmenu vindt u het bestelformulier . Na de bestelling en de betaling op rekeningnummer NL72RABO.0373.7352.00. o.v.v.
De via de website bestelde collectebonnen worden om de week bij u thuis bezorgd. Dit betekent dat de bezorging na het plaatsen van uw bestelling maximaal circa twee weken op zich kan laten wachten. Heeft u de collectebonnen sneller nodig, komt u dan op dinsdagavond even langs.. 

 
Volmacht ambtsdragersverkiezing Volmacht ambtsdragersverkiezing

Bijgaande volmacht kunt u downloaden en afdrukken.